bannner

Chào mừng bạn đến với website Sunny Ocean Machinery Co.,Ltd. | Japan - HongKong - Taiwan - China - VietNam

Con Đội - 100 tấn Masada : Series

Mã sản phẩm : 0068

Khả năng đội 100 tấn
Chiều cao nhỏ nhất 305 mm
Chiều cao nâng 145 mm
Đầu vặn  -
Chiều cao lớn nhất 450 mm
Trọng lượng 93.0 kg

JAPAN OFFICE: 

2 - 5 - 25 Shigita, Joto - Ku, Osaka, 536 - 0015 Japan
Tel.: 81 - 4255 - 8685 / Fax: 81 - 06 - 4255 - 8531 

 

VIET NAM OFFICE:  
No. 4A/4/44 Street 30/4, Ward 25, Binh Thanh Dist., HCM City, Viet Nam
Tel.: 84 - 08 - 3512 6857 ;  3512 9457 / Fax: 84 - 08 - 3512 9827

language